1
2
laser-nak
3333
222

Velkommen til Kiropraktisk Klinik i Brønshøj

CORONA  OPDATERING

KLINIKKEN HAR FULDT ÅBENT TIL BEHANDLING AF SMERTEPATIENTER

Mange ved ikke, at vi er en del af det sundhedsfaglige behandlerteam som GODT må holde åbent i disse dage og hjælpe dem som allerede har, eller skulle få ondt. Vi overholder alle sundhedsstyrelsens retningslinier…

Eksempler på Kritisk funktion i bl.a. kiropraktorpraksis

  • Behandlingskrævende tilstande såsom akutte smertetilstande herunder fx rygsmerter og bækkenløsning
  • Igangværende behandlingsforløb hvor udsættelse vil medfører forværret behandlingsresultat herunder funktionsevnetab

Vi holder os løbende orienteret via dansk kiropraktor forening og sundhedssyrrelsen ( sst.dk ) og agerer efter deres anbefalinger.

Kiropraktorer er i dag en fuldt integreret del af det danske sundhedssystem.

Bo Jørgensen overtog i 1988 Klinikken på Frederikssundsvej 207.

Klinikken har overenskomst med den offentlige sygesikring, og vores 1 kiropraktorer har opnået autorisation i henhold til Sundhedsstyrelsen.

På hjemmesiden har vi samlet oplysninger om klinikken, mulige årsager til dine eventuelle gener, hvad vi, som kiropraktorer kan tilbyde, samt hvad du selv kan gøre for at forebygge, at generne vender tilbage.

Du er også velkommen til at stille spørgsmål telefonisk på tlf. 38282603 eller via vores mail: kiro-brh@mail.dk, så vil vi snarest mulig besvare dine spørgsmål.

Sidste patient tilfredshedsundersøgelse  analyseret 2 januar 2019 fra resultater fra spørgeskema på hjemmeside og på klinikken,  omhandlende. bla. behandlingskvalitet, problemforståelse modtagelse mm., bestående af 7 spørgsmål modtog vi en tilfredshed fra patienter på 98,2 %

 

15402