Piskesmældsbehandling

Piskesmæld (whiplash) betegner en traumemekanisme hvorved især nakken og hovedet pludseligt udsættes for en voldsom fysisk påvirkning ved at blive kastet bagover, for så at blive slynget fremad. Dette ses oftest ved biluheld, men kan forekomme ved mange andre typer af uheld.

Retslægerådet har i sin årsberetning og ved flere udtalelser i konkrete sager slået fast at påkørselshastigheden kun er et (mindre) moment ud af flere, hvor mere væsentligt for risikoen for at udvikle WAD ( Whiplash Associated Disorder) er andre faktorer så som placeringen m.v. af skadelidte ved påkørslen, køretøjets konkrete indretning, skadelidtes alder, køn og psyko-sociale forhold.

Symptomer

  • Nakkespændinger og nakkesmerter
  • Til tider udstrålende til arm(e), hænder og andre føleforstyrrelser
  • Nedsat kraft i arme og hænder
  • Balanceproblemer/svimmelhed
  • Hovedpine
  • Træthed, irritabilitet og evt. depression
  • Kognitive problemer – hukommelses- og koncentrationsbesvær
  • Øresusen/Tinnitus
  • Kronisk smertesyndrom

Juridisk rådgivning & erstatning:

Gennem mit arbejde som kiropraktor møder jeg et utal af variationer indenfor begrebet piskesmældsskader. En ting virker det dog som de har tilfældes, og det er den store forvirring om hvorledes man forholder sig juridisk. Ansvar, varigt mén, behandlingsudgifter, tabt arbejdsfortjeneste m.m

En ting er sikkert, og det er at som ramt af WAD , er energi og overskud ikke det man har mest af. En kamp for ens retmæssige erstatning og krav på behandling kan virke håbløs.

Jeg har derfor udarbejdet en folder og en hjemmeside om emnet i samarbejde med advokat Lars Sandager, Lyngby, som jeg gennem en årrække har henvist mine patienter til. Det er mit håb at man gennem denne kan få svar og hjælp til de mange spørgsmål man har, når man er ramt af WAD.

www.altomwhiplash.dk

Kvalitetscertifikat

Certifikat fra Den Danske Kvalitetsmodel
Læs certifikat her