Priser og tilskud

Priser og tilskud

Alt efter hvilken klinisk ydelse der gives, tages honorarer ifølge overenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og Den Offentlige Sygesikring.

Tilskud

Reception

Fra den 1. april 2004 yder Den Offentlige Sygesikring tilskud til undersøgelse og behandling hos kiropraktor uden antalsmæssige begrænsninger.
Det sker nøjagtigt som hos lægen ved, at patienten kvitterer for behandlingen via sit sygesikringsbevis.

Patienten betaler sin andel af regningen til kiropraktoren, der afregner den enkelte patients tilskud direkte med Sygesikringen.

Dansk Kiropraktor Forening har udarbejdet pjecen “Bedre vilkår for kiropraktorpatienter”. Pjecen oplyser om de nye tilskudsregler og henviser til steder, hvor man kan få yderligere informationer. Pjecen kan fås ved henvendelse til os.

Andre tilskud?
Er du medlem af sygeforsikringen “Danmark” , kan du få tilskud til kiropraktisk behandling alt efter, hvilken gruppen du er medlem af.

Kiropraktorens honorar afhænger af problemets karakter og den nødvendige behandling. Det samlede honorar vil derfor kunne variere fra gang til gang og fra patient til patient.

Kiropraktisk behandling skal man tage højde for at første behandling er dyrere, da der indgår kiropraktisk undersøgelse og røntgenbilleder.

Alt efter hvilken klinisk ydelse der gives, tages honorarer ifølge overenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og Den Offentlige Sygesikring:

Speciale 53 (almen kiropraktik)
Speciale 64 (pakkeforløb)

www.danskkiropraktorforening.dk

Kvalitetscertifikat

Certifikat fra Den Danske Kvalitetsmodel
Læs certifikat her

Priser for laserterapi

Første konsultation : 651,02 kr.
Derefter : 340,75 kr.
Større eller flere områder må oftes deles op i flere behandlinger.

Journalindsigt og patientklager.

I henhold til den nye persondataforordning skal vi gøre opmærksomt på at I har ret til journalindsigt og få rettet fejlbelagte oplysninger. Vi har og efterlever vores tavshedspligt, men hvis I føler at der har været et brud på datasikkerheden, kan vi henvise til www.datatilsynet.dk/ eller telefon 33193200.

Vi bestræber os på at yde patienterne den bedste behandling. Hvis der alligevel opstår situationer, hvor du mener, at der er sket fejl eller opstået en skade gennem behandlingen, vil vi gerne høre om det og gøre vores ypperste for at hjælpe dig.

En del af det at til behandling hos en autoriseret behandler, uanset om det er kiropraktor, fysioterapeut eller læge, er, at der er etableret klage- og erstatningssystem i tilfældet af, at der er gået noget galt i forbindelse med behandlingen. Hvis man som patient ønsker at klage over den behandling, man har fået, kan man henvende sig til styrelsen for patientsikkerhed på www.stps.dk.

Ønsker man at søge om erstatning, kan man rette henvendelse til Patienterstatningen på pepb.dk