Uddannelsen

Hvordan bliver man Kiropraktor?

Førhen var det nødvendigt at tage til udlandet for at blive kiropraktor (USA, England, Canada, New zeland), men i 1993 blev der oprettet en nordisk uddannelse i klinisk biomekanik på Syddansk Universitet i Odense (SDU).
De første kandidater blev færdige i sommeren 1999.

Hvert år optages omk. 50 studerende. 50% af dem der optages, kommer fra de øvrige nordiske lande. 20% optages på kvote 1, hvor det udelukkende er karakter-gennemsnittet der tæller. 80 % optages på kvote 2, 15408 hvor det er såvel karaktergennemsnit, erhvervserfaring og en optagelsesprøve der afgør, om man bliver optaget på studiet eller ej.

Det er et 6 årigt uddannelsesforløb, der er delt op i 3 enheder

– Bachelor delen
Det første modul er en 3 årig bachelor grad i Klinisk Biomekanik, der i opbygningen minder meget om medicinstudiets 1. og 2. del med et velfunderet fundament indenfor de sundheds-videnskabelige fag.

Desuden har de kiropraktorstuderende teoretisk biomekanik, hvor man bl.a. lærer om det muskuloskeletale systems normale funktion, samt typiske kliniske syndromer som man vil støde på i sit daglige virke som kiropraktor og klinisk biomekanik, hvor vi lærer de manuelle behandlingsteknikker. Denne del gør, at man på et tidligt tidspunkt i uddannelsen lærer at gøre differentialdiagnostiske overvejelser og sammensætte et optimalt behandlingsforløb.

– Kandidat delen
Det andet modul er den 2 årige kandidatgrad, som udmunder i titlen cand. Manu. (candidatus manutgii/håndsberørelse) og her vægter man fag indenfor almen diagnostik, biomekanik og røntgen højt, hvilket giver en specialisering i diagnostiske og behandlingsmæssige overvejelser i bevægeapparatets lidelser.
Herudover er man af 2 omgange i praktikophold på et af landets sygehuse på hhv. kirurgisk samt medicinsk afd.

På det 5. år af uddannelsen er man 1 ½ dag pr. uge på et af Rygcenter Fyns forskellige afdelinger, hvor den væsentligste kliniske erfaring med udredning og behandling af patienter med symptomer i bevægeapparatet grundlægges. Desuden udarbejdes der på det 5. år et specialestudie omhandlende bevægeapparatets lidelser.

– Turnus
Hele uddannelsesforløbet afsluttes med en 1 årig postgaduat-uddannelse hos en af turnusudvalget godkendt praktiserende kiropraktor.
I turnusforløbet har man egne patienter, men kan til enhver tid spørge en erfaren kiropraktor til råds. Som supplement til uddannelsen på klinikken, er der i løbet af turnusåret tilrettelagt ca. 15 møder, med såvel interne som eksterne undervisere.

Efter turnusåret kan man ansøge Sundhedsstyrelsen om autorisation som kiropraktor, og først herefter har man lov til at nedsætte sig som selvstændig kiropraktor i Danmark.
Denne beskyttelse af titlen siden 1992 gør, at du som klient er sikret at behandleren opfylder de uddannelsesmæssige krav til at blive autoriseret af Sundhedsstyrelsen.

– Autorisation som Kiropraktor
Efter turnusåret kan man ansøge Sundhedsstyrelsen om autorisation som Kiropraktor og først herefter har man lov til at nedsætte sig som selvstændig kiropraktor i Danmark.
Denne beskyttelse af titlen siden 1992 gør, at du som klient er sikret at behandleren opfylder de uddannelsesmæssige krav til at blive autoriseret af Sundhedsstyrelsen.

Det er en utrolig spændende uddannelse der er under konstant udvikling for at opdaterer denne til den nyeste viden og evidens for muskuloskeletale problemer.

Den brede uddannelse muliggør at man som færdiguddannet er godt rustet til ansættelser i såvel primær som sekundær sektoren.

Kvalitetscertifikat

Certifikat fra Den Danske Kvalitetsmodel
Læs certifikat her